فناوری، ارتباطات و توسعه کسب و کار

عیسی خوشوقت

مدیر واحد فناوری، ارتباطات و توسعه کسب و کار
تلفن: 154-29750-021
فکس: 22881510 -021
ایمیل: khoshvaght@isgsc.com

سید مجتبی غیور

کارشناس روابط عمومی
تلفن: 178-29750-021
فکس: 22881510 -021
ایمیل: ghayoor@isgsc.com

سید جمال معنوی

مشاور فناوری، اطلاعات
تلفن: 178-29750-021
فکس: 22881510 -021
ایمیل: manavi@isgsc.com
فهرست