معاون فنی و عملیات صندوق بازنشستگی فولاد زمان آغاز اجرای همسان سازی و صدور احکام بازنشستگان فولاد را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد دکتر رحیم پور با اشاره به سخنان وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص اخذ مجوز هیات امنا صندوق های زیر مجموعه این وزارتخانه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان فولاد اعلام کرد:
با دستور مدیرعامل محترم صندوق فولاد صدور احکام متناسب سازی و همسان سازی با هدف رفع اختلاف حقوق بازنشستگان در حال اجرا می باشد و با ابلاغ مصوبه، احکام بازنشستگان ظرف ماه جاری صادر خواهد شد.
گفتنی است صندوق فولاد در سال جاری اقدامات مهمی در جهت بهبود معیشت بازنشستگان اجرا نموده که پرداخت کامل معوقات این عزیزان و افزایش عائله مندی از جمله مهم ترین این اقدامات می باشد.
پرداخت معوقات موضوعی بود که بازنشستگان حدود هشت سال خواستار تحقق آن بودند که سرانجام با حمایت وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و پیگیری ویژه مدیرعامل صندوق فولاد محقق و این معوقات طی سه قسط به بازنشستگان پرداخت شد.

منبع: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

فهرست