در جلسه ای با حضور نمایندگان کانون های بازنشستگی کارکنان فولاد و سرپرست محترم صندوق و رییس هیات مدیره به منظور همسان سازی، احکام بازنشستگان در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی صندوق،پس از ماه ها تلاش و پیگیری های مکرر به منظور اجرای صحیح قانون(تبصره ۵ ماده ۱۰۹ آیین نامه استخدامی) بررسی پرونده های بازنشستگان محترم جهت اقدام لازم توسط مدیریت محترم اداری مالی به معاونت فنی و عملیاتی ارسال گردد.

بدیهی است احکام پس از تایید و تصویب هیات مدیره و تامین اعتبار در اختیار معاونت مالی و منابع انسانی قرار خواهد گرفت تا بلافاصله پس از انجام اقدامات فوق، نمونه های اصلاح شده  صادر و جهت اطلاع بازنشستگان محترم در گروه های شغلی قرار گیرد.

منبع: سایت صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

لینک کوتاه: لینک

فهرست