به گزارش آهن پرایس در اخبار بازار فولاد، بنا بر اظهارات کارشناسان اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد در ارتباط با وضعیت بازار فولاد و رابطه آن با مسکن اظهار داشتند، صنعت فولاد در تورم مسکن، درصد نا چیزی تاثیر گذاشت. از این رو گرانی خانه تحت تاثیر مستقیم فولاد و آهن نبوده است.

حوزه فولاد و آهن آلات چند سالیست که خود کفا شده است، مصرف داخلی فولاد ۱۷ ملیون تن در سال است در حالی که تولید ما ۲۵ ملیون تن است یعنی باید ۸ ملیون تن را در سال صادر کنند.در خصوص رکود بازار فولاد می نوان بیان کرد، بازار فولاد در چند ماه اخیر دچار رکود شده که اتفاق خوبی نیست. اکنون فولاد متعادل ترین قیمت را دارد و حتی برخی تولید کنندگان دچار ضرر هم شده اند چون مثلا قیمت آهن تقریبا کیلویی هزار تومان نسبت به چند ماه پیش کاهش یافته است. برای رونق بازار باید یک مولد پیدا شود، این مولد کسانی هستند که در حوزه فولاد کار می کنند.

بنا بر اظهارات کارشناسان، از ابن رو بعد از نفت، مهترین منبع درآمدی کشور، فولاد نیز می باشد. صنعت فولاد در جهان جایگاه خاصی دارد ولی برای ادامه حیات صنعت فولاد نیاز است که افراد متخصص ورود کنند. حوزه فولاد نه با بخشنامه درست می شود و نه با کنترل ها مختلف، کار را باید به کاردان بسپارند. متاسفانه اکنون کار بخشنامه ای پیش می رود که اشتباه است، هر کسی باید در جایگاه خودش در اقتصاد ایفای نقش کند.

مشکل این است که متاسفانه در حوزه فولاد بدون نظر خواهی از افراد اصلی این حوزه، تصمیم گیری می شود. تضعیف اصناف، به اقتصاد کشور ضربه زیادی می‌زند، نمی توان اصناف را ندید. سنگ اندازی جلوی پای اصناف به ضرر اقتصاد کشور است. امید بر این است دولت با تدبیر در صنعت فولاد راه حلی مناسب برای بهبود وضعیت بازار اندیشه کنند.

منبع: سایت آهن پرایس

لینک کوتاه: لینک

فهرست