بازدهی مناسب فولاد مباركه برای سهامداران و ذینفعان فولاد

طی ۶ ماهه اول 1398 سود ناخالص شرکت با ۱۲۵ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل از 46 هزار و 69 میلیارد ریال به 103 هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال افزایش یافت.

به گزارش ماین نیوز، طهمورث جوانبخت، معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه خبر داد:

اهداف تولید همه بخش های گروه فولاد مبارکه محقق شد و سود ۶۲۶ ریالی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ محقق شد.

وی افزود: علت اصلی رشد ۹۱ درصدی سود در ۶ ماهه اول سال جاری، افزایش ۱۰۴ درصدی درآمدهای عملیاتی ٦ ماهه امسال (افزایش از مبلغ 98 هزار و 101 میلیارد ریال به 200 هزار و 337 میلیارد ریال) در مقایسه با دوره مشابه سال قبل می باشد. درآمد حاصل از فروش داخلی معادل 166 هزار و 788 میلیارد ریال و درآمد حاصل از صادرات معادل 33 هزار و 549 میلیارد ریال در ۶ ماهه اول سال جاری اعلام شد.

وی اضافه کرد: طی ۶ ماهه اول 1398 سود ناخالص شرکت با ۱۲۵ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل از 46 هزار و 69 میلیارد ریال به 103 هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال افزایش یافت. سود خالص شرکت پس از کسر مالیات به 81 هزار و 436 میلیارد ریال رسیده است.

وی در خاتمه تصریح کرد: با راهبردهای هوشمندانه ای که در دستور کار فولاد مبارکه بوده است ما شاهد این هستیم که شرکت نه تنها همه ساله سود مناسبی را تقسیم کرده است بلکه با اجرای توسعه های خود توانسته است بازدهی مناسبی برای سهامداران و ذینفعان شرکت ایجاد کند.

اين افزایش سرمایه به تایید هیات مدیره و حسابرس مستقل شرکت رسیده است و در انتظار صدور مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده است.

منبع: ماین نیوز

لینک کوتاه: لینک

فهرست