به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران
بازدید از کارخانه لوله و پروفیل اشتهارد با حضور هیات مدیره شرکت و جمعی از مدیران و روسا شرکت در محل شهرک صنعتی اشتهارد و با هدف آغاز همکاری در تاریخ ۹۹.۴.۳۰ صورت گرفت.

فهرست