جلسه کمیته سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد با حضور اساتید بنام دانشگاهی و خبرگان بازار سرمایه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در ابتدای این جلسه، گزارشی از وضعیت کنونی سهام شرکت های تابعه صندوق در بازار سرمایه، چالش ها و مشکلات موجود و همچنین برنامه های آتی ارائه گردید.

سپس تنی چند از اساتید و خبرگان بازار سرمایه نظرات و پیشنهادات خود را در راستای افزایش بازدهی دارایی های صندوق بیان نمودند.

دکتر مسرور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد در سخنانی در این جلسه اظهار داشت: کمیته سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد باید با یک برنامه عملیاتی یک پرتفوی همه جانبه و جامع از منابع صندوق تدوین نماید.

گفتنی است،آقایان کاظمی عضو هیات مدیره،رنجبر مشاور مدیرعامل ، صالحی سرپرست معاونت مالی و یوسفی مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی از دیگر حاضران در این نشست بودند.

منبع: وبسایت موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

فهرست