برای رفع موانع تولید تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت

مدیرعامل شرکت زغالسنگ کرمان ضمن دیدار صمیمانه ابتدای سال با پرسنل مرکز علمی ، کاربردی زغالسنگ و تبریک سال جدید عزت و اقتدار شرکت در سال جدید را اصلی ترین هدف برشمرد وگفت:با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰توسط مقام معظم رهبری بعنوان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها عنوان داشت امیدوارم با هماهنگ سازی لازم با سرعت روند اجرایی به دستورات مقام معظم رهبری را در عمل به اثبات رسانده و بتوانیم با افزایش تولید، اقتداری صدچندان به مجموعه زغالسنگ کرمان برگردانیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت معادن زغالسنگ کرمان دکتر نیک طبع ضمن اشاره به این نکته که پتانسیل لازم در شرکت معادن زغالسنگ کرمان موجود می باشد افزود پشتبانی های لازم را با تمام توان بکار خواهیم بست تا موانع تولید رفع و شاهد عزت و اقتداری استوار باشیم .
مدیر عامل شرکت در این نشست هاخدمت رسانی به کارگران را بزرگترین برنامه سال جدید برشمرد و ادامه داد بدون هیچگونه تأملی ایمنی و بهداشت باید به بهترین روش درمعادن اجرایی گردد.
نیک طبع اجرای عدالت به معنی خاص بین همه پرسنل را وظیفه مدیران شرکت دانست و افزود باید کمر همت را بست تا کارگران عزیز بدون هیچ نگرانی فقط و فقط به فکر تولید بوده و با انرژی صدبرابر درراستای تولید شرکت گام بردارند.

منبع: صندوق بازنشستگی فولاد

فهرست