جلسه مدیران شرکت زغالسنگ کرمان با مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در این جلسه، مدیرعامل شرکت زغالسنگ کرمان گزارشی از وضعیت آخرین اقدامات انجام شده برای ورود این شرکت به بازار سرمایه ارائه نمود.
دکتر مسرور نیز در سخنانی با تاکید مجدد بر لزوم تسریع در ورود شرکت زغالسنگ به بازار سرمایه خواستار تلاش مضاعف مدیران شرکت زغالسنگ کرمان در این زمینه شد.

منبع: صندوق بازنشستگی فولاد

فهرست