جلسه ارائه گزارش عملکرد هشت ماهه شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، صبح روز ۲۱ دی ماه ۹۸ در محل موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، با حضور  اعضای هیات مدیره شرکت و نمایندگان موسسه صندوق  برگزار شد.

فهرست