جلسه بررسی عملکرد ۱۳۹۹ و برنامه سال ۱۴۰۰ شرکت خدمات عمومی فولاد با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در این جلسه، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت گزارشی درباره وضعیت نیروی انسانی، برنامه و عملکرد خرید و فروش، بدهی ها، مطالبات، بهای تمام شده، صورت جریان وجوه نقد، سود و زیان بودجه شده و طرح های توسعه ای ارائه نمودند.
در ادامه، دکتر مسرور در سخنانی با اشاره به ظرفیت های شرکت خدمات عمومی فولاد بر لزوم کاهش هزینه ها، برنامه ریزی برای صادرات و برگزاری به موقع مجمع شرکت تاکید کرد.
وی افزود: انتظار دارم شرکت خدمات عمومی فولاد با اجرای برنامه های تحول آفرین از وضعیت کنونی خارج شده و به سودآوری قابل توجهی برسد.
گفتنی است در این جلسه، معاون برنامه ریزی، توسعه و نظارت بر شرکت های صندوق نیز حضور داشت.

#دکتر_مسرور
#مدیر_عامل_صندوق_فولاد
#شرکت_خدمات_عمومی_فولاد
#روابط_عمومی_صندوق_فولاد
منبع: #صندوق_بازنشستگی_فولاد

فهرست