نشست بررسی فرصت های سرمایه گذاری ترکیه در شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی فولاد و هم اندیشی درباره صادرات محصولات تولیدی شرکت های تابعه صندوق به ترکیه و کشورهای اروپایی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در این نشست که با حضور فعالان اقتصادی ترکیه، معاون برنامه ریزی، توسعه و نظارت بر شرکت ها و شماری از مدیران عامل شرکت های زیرمجموعه صندوق(دخانیات، زغالسنگ کرمان، مرآت کیش و سرمایه گذاری صندوق) تشکیل شد، ظرفیت ها، امکانات، مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری در هر یک از شرکت ها تشریح شد.

فعالان اقتصادی ترکیه نیز ظرفیت شرکت های زیرمجموعه صندوق را در بخش های تولیدی و گردشگری قابل توجه خواندند و بر ضرورت تعیین ساز و کاری مناسب جهت معرفی این فرصت ها به سرمایه گذاران ترکیه و بازارشناسی و بازاریابی تاکید نمودند.

موحدی معاون برنامه ریزی، توسعه و نظارت بر شرکت ها نیز در سخنانی در پایان این نشست اظهار امیدواری کرد که محصولات تولیدی شرکت های زیرمجموعه صندوق فرصت حضور در بازارهای جهانی به ویژه کشورهای همسایه را داشته و با توجه به ظرفیت موجود امکان همکاری متقابل در حوزه فعالیت های اقتصادی مورد نظر دو طرف فراهم گردد.

منبع: صندوق بازنشستگی فولاد

فهرست