نشست مدیران عامل شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی فولاد با حضور سرپرست و معاونان صندوق برگزار گردید.

به گزارش مرکز روابط عمومی و ارتباطات صندوق بازنشستگی فولاد، آقای سید عباس هاشمی منش در سخنانی در این نشست اظهار داشت: این نشست با هدف هماهنگی های بیشتر شرکت های تابعه با صندوق و همچنین بررسی گزارش عملکرد این شرکت ها برگزار شده و قرار است به صورت مستمر و در فواصل زمانی منظم تشکیل شود.

وی افزود: انتظار من از شرکت های تابعه این است که با برنامه ریزی و عملکرد مناسب بتوانند به سوددهی مطلوب برسند.

در این نشست ،معاونان صندوق بازنشستگی فولاد نیز در سخنان جداگانه بر ضرورت هماهنگی شرکت ها با صندوق و بازدهی هر چه بیشتر آنان تاکید نمودند.

در پایان این نشست نیز هر کدام از مدیران عامل شرکت ها گزارشی از وضعیت و برنامه های شرکت متبوع خود  ارائه کردند.

منبع: سایت صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

لینک کوتاه: لینک

فهرست