هفتمین جلسه شورای سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد با حضور مدیرعامل صندوق برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در این جلسه، در خصوص آخرین وضعیت بازار سهام بحث و تبادل نظر شد.

دکتر مسرور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد در سخنانی در این جلسه ضمن ارائه تحلیلی از وضعیت کنونی بازار سرمایه بر لزوم تسریع در روند ورود شرکت های زیر مجموعه به بازار سرمایه تاکید کرد.

منبع: صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

فهرست