بنا برگزارش آهن پرایس در اخبار بازار  فولاد، در سال گذشته حدود ۲۵ میلیون تن فولاد تولید گردید، که از این مقدار حدود ۸.۵ میلیون تن صادر شده است. صادرات راهکاری مناسب برای رونق تولید است که برای دولت و تولیدکننده منفعت های زیادی دارد. صادرات را می توان جایگزینی مناسب برای تامین ارز دانست و این گونه تحریم تاثیری در کشور نخواهد گذاشت.

امید بر این است در سال جاری ۲۸ میلیون تن فولاد تولید شود و ۱۲ تا ۱۳ تن صادرات فولاد انجام شود، اما با توجه به تحریم ها و سیاست های وزارت صمت برای کنترل بازار داخل این مقدار محدود شد. بنا بر اظهارات کارشناسان بازار فولاد،در سال جاری باید ۲۸ میلیون تن فولاد تولید شود که حدود ۱۵ میلیون تن آن در داخل استفاده می شود.

با توجه به شرایط موجود امسال نیز ۸.۵ میلیون تن صادرات داشته باشیم و برای افزایش آن باید اجازه دهیم بازار آزادی عمل داشته باشد و شرایطی فراهم کنیم که شرکت ها بتوانند با یکدیگر رقابت کنند که این گونه کیفیت کالا های تولید ی نیز افزایش خواهد داشت.

قطعات یدکی و مواد یدکی مثل الکترود و آلیاژ ها امسال به دلیل وجود تحریم ها افزایش قیمت داشته است و از طرفی قیمت سنگ آهن و آهن اسفنجی نیز درصدی افزایش داشته است با توجه به شرایط موجود و وجود تحریم ها اکثریت فولاد سازان شرایط کار یکسانی دارند و امسال تنها به صادرات ۸،۵ میلیون تن فولاد خواهیم رسید که اگر بتوانیم موانع را بر طرف کنیم به ۱۳ میلیون تن خواهد رسید.

بسیاری از افراد از شرایط موجود پیش آمده در کشور سو استفاده کرده و فولاد را نیز قاچاق می کنندبه اظهارات کارشناسان انجمن تولید کنندگان فولاد ایران سال گشته یک میلیون تن فولاد قاچاق شده است که اگر مشکلات صادرات رفع نشود میزان قاچاق امسال نیز افزایش خواهد داشت، هم چنین با رفع مشکل صادرات فولاد، حجم فولاد های دپو شده کاهش خواهد یافت.

منبع: سایت آهن پرایس

لینک کوتاه: لینک

فهرست