مدیران عامل صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق کارآفرینی امید، تفاهم نامه پرداخت وام ضروری به بازنشستگان فولاد را اجرایی و مبادله نمودند.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، دکتر مسرور در این نشست ضمن تشریح برنامه هایی که صندوق بازنشستگی فولاد برای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی بازنشستگان دارد اظهار کرد انعقاد این تفاهم نامه یکی از گام های صندوق برای رسیدن به این اهداف می باشد.

وی از همکاری و تعامل صمیمانه دکتر نورالله زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید جهت انعقاد این تفاهم نامه در راستای ارائه خدمات به بازنشستگان قدردانی نمود.

نورالله زاده نیز در این نشست اظهار امیدواری کرد با اجرای این تفاهم نامه بازنشستگان عزیز فولاد بتوانند از مزایای آن استفاده نمایند و این موضوع زمینه ساز توسعه همکاری های بیشتر در آینده گردد.

گفتنی است بر اساس تفاهم نامه میان صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق کارآفرینی امید، به بازنشستگان فولاد وام ضروری با بهره ۴ درصد پرداخت می گردد.

مقرر گردید با توافق طرفین، شیوه نامه اجرایی پرداخت وام در فروردین ماه، تنظیم و اجرا گردد.

منبع: صندوق بازنشستگی و حمایت کارکنان فولاد

فهرست