در مراسمی با حضور معاون فنی و عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی فولاد از سه همکار این معاونت که به افتخار بازنشستگی نایل شده اند تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد در این مراسم به آقایان علی اکبر طالبی و حسینعلی خراسانی در تهران و آقای حجت آله باباخانی در اصفهان لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد.
دکتر رحیم پور معاون فنی و عملیات بیمه ای صندوق در سخنانی در این مراسم گفت: یکی از بهترین لحظات، شرکت در جشن بازنشستگی همکارانی است که ۳۰ سال خدمت کردند و از نظر من بهشت متعلق به کسانی است که به اقشار خاصی مثل بازنشستگان و سالمندان خدمت می‌کنند و گره ای از مشکلات ایشان می گشایند.وی افزود: چه سعادتی بالاتر از این که انسان بازنشسته شود در حالیکه ۳۰ سال به قشر بازنشسته خدمت نموده است.

منبع: صندوق بازنشستگی فولاد

فهرست