تولید بیش از ۴۰۰ هزار تن فولاد آلیاژی

برسی آمارهای منتشره سامانه کدال حاکی از تولید ۴۰۴ هزار و ۱۸۶ تن انواع محصول از سوی شرکت فولاد آلیاژی ایران از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه است.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در این مدت ۳۰۴ هزار و ۱۴۷ تن محصول آلیاژی، ۹۹ هزار و ۴۶۴ تن محصول مهندسی و ۵۷۵ تن محصول تجاری توسط این شرکت تولید شد.

در بهمن ماه امسال نیز ۴۱ هزار و ۳۸۸ تن محصول در این شرکت تولید شد که مشتمل بر ۳۰ هزار و ۹۳۵ تن محصول آلیاژی، ۱۰ هزار و ۲۸۸ تن محصول مهندسی و ۱۶۵ تن محصول تجاری بوده است.

برپایه این گزارش، جمع فروش این شرکت از ابتدای امسال تا پایان بهمن ماه ۲۵۳۹ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان بوده است.

منبع: وبسایت موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

فهرست