به گزارش واحد روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران مراسم تودیع مدیرعامل و معارفه سرپرست جدید این مجموعه در تاریخ 15 تیرماه با حضور معاونین صندوق بازنشستگی فولاد و اعضای هیئت مدیره شرکت انجام گردید . در این جلسه جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی به عنوان سرپرست منصوب شدند و از زحمات دکتر سید فخرالدین حیدری منش در 4سال گذشته تقدیر به عمل آمد.

فهرست