به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در این جلسه، تحلیلی جامع در خصوص وضعیت کنونی بازار سرمایه و چشم انداز آتی آن ارائه شد.

در ادامه، در خصوص موضوعاتی نظیر استراتژی و نقشه راه صندوق بازنشستگی فولاد برای سرمایه گذاری در بورس از طریق شرکت سرمایه گذاری صندوق ، نحوه تمهیدات و مقدمات لازم برای بورسی شدن شرکت های صندوق و چهارچوب کلی انتخاب یک پرتفوی سهام پر بازده بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

دکتر مسرور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد در سخنانی در این جلسه با اشاره به اینکه شماری از زبده ترین خبرگان بازار سرمایه در کمیته سرمایه گذاری صندوق فولاد حضور دارند تصریح کرد: ما از هر گونه بحث و تبادل نظر و تضارب آرا در این جلسه استقبال می کنیم زیرا معتقدیم خروجی این کمیته به پیاده سازی هر چه دقیق تر نقشه راه صندوق فولاد برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه منجر خواهد شد.

وی افزود: از شرکت سرمایه گذاری صندوق انتظار دارم با دقت و سرعت توامان مصوبات کمیته سرمایه گذاری صندوق را  اجرا نماید.

مسرور عنوان کرد: هدف اساسی ما از سرمایه گذاری در بازار سرمایه، افزایش بازده دارایی های صندوق به ویژه در بازه کوتاه مدت جهت  خوداتکایی بیشتر در ارتقای معیشت بازنشستگان فولاد است.

منبع: صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

فهرست