دکتر مسرور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد با دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه دیدار نمود.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در این دیدار با توجه به پیش بینی های انجام شده در قانون بودجه سال 99 برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، موضوع تامین اعتبار همسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق فولاد نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لازم به توضیح است موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان فولاد یکی از موضوعاتی است که در دستور کار مدیریت محترم صندوق بوده و اجرای همسان سازی حقوق سال 99 بر اساس مقررات نیز در حال پیگیری است.

منبع: صندوق بازنشستگی و حمایت کارکنان فولاد

فهرست