به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز، حسین فلاح نژاد مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در این جلسه ضمن اشاره به هم افزایی و تعامل موثر کاریابی های استان با اداره کل در خصوص اشتغال کارجویان و انجام امور بیمه بیکاری گفت: هم افزایی و تعامل مناسب بین اداره کل و کاریابیها می تواند منجر به پیشرفت فرایندها در روند معرفی بیکاران به مشاغل شود و هدف اصلی این جلسات نیز شناسایی فرصتهای شغلی است.

وی رسالت اصلی و نقش کاریابی های غیر دولتی در تحلیل و شناخت بازار کار استان را یادآور شد و اظهار کرد: با توجه به تغییراتی که در بازار کار شاهد آن هستیم جامعه کسب و کار نیازمند تعریف فرصت های شغلی جدید بر اساس ظرفیت های استان  است  و در این میان در راستای تعامل اداره کل با کاریابی ها ؛ این مراکز می توانند در سنجش نیاز و تحلیل بازار کار به ما کمک کنند و ما نیز نقش نظارتی خود را در راستای وظایف ذاتی بخش دولتی در کنار تعامل موثر برای کاریابی های اعمال می نماییم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعای البرز با  اشاره  به اهمیت بهره مندی از روش های نوین در مراکز مشاوره شغلی و کاریابی ها و مهارت افزایی کارکنان این مراکز و پرهیز از روشهای سنتی کاریابی گفت: کاریابی ها بازوان اجرایی قوی برای دولت ،فعالان عرصه اقتصادی و کارآفرینان و کارفرمایان هستند و باید استراتژی و روشهای جدید در کار خود بر اساس دانش روز اتخاذ  نمایند و تحول در کار را در پیش رو قرار دهند .
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی اقتصادی امیدواریم با همکاری یکدیگر گره گشای مشکل بیکاری باشیم خاطرنشان کرد:‌ موسسه های کاریابی باید ضمن توجه به کمیت و آمار با تلاش بیشتر و توجه به کرامت انسانی و کسب مهارت و تخصص با جلب اعتماد مردم خدمات شایسته ای را ارائه کنند.

فلاح نژاد با تاکید بر اینکه کاریابی ها باید ارتباط خوبی با صنعت، خدمات و بازار کار داشته باشند افزود : مراکز کاریابی بایستی بتوانند متناسب با نیاز روز و بازار کار، به روز و کار آمد باشند خدمات جدید ارائه داده و متناسب با آن حرکت نموده  و رسالت و مسئولیت اصلی خودش را انجام دهند و در این مسیر خلاقیت داشته باشد .

وی با اشاره به اجرای طرح اشتغال مهارت محور و  هدفمند شدن آموزش های مهارتی برای ایجاد اشتغال در استان بیان داشت : کارجویان نیازمند کسب مهارتهای شغلی هستند زیرا کسب مهارت های مورد نیاز بازار کار می تواند ضمن ایجاد زمینه جذب کارجویان توسط کارفرمایان از هدر رفتن فرصت های شغلی  ممانعت نماید و دراین مسیر باید کاریابی ها نسبت به طرح اشتغال مهارت محور که استان پایلوت آن نیز می باشد ویقینا زمینه اشتغال بسیاری را در استان فراهم خواهد آورد توجه ویژه داشته باشند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز در ادامه از کاریابی ها خواست نسبت به تقویت و همکاری انجمن صنفی کاریابی ها در استان که نیروهای بسیار خوبی در آن انجام وظیفه می کنند و همکاری لازم و تعاملات و آموزش های تخصصی وهمبستگی حرفه ای را برای بهتر شدن فعالیت ها و موفقیت های این صنف در نظر دارند را بطور جدی در دستور کار خود قرار دهند.

در این جلسه ابراهیم شادمهر مدیر امور اشتغال وکارآفرینی اداره کل نیز گزارشی از آمار بکارگماردگان از سوی کاریابی های استان بر اساس شاخص های آماری سالانه را ارائه داده و بر فعالیت بیشتر کاریابی ها در خصوص اشتغال کارجویان و تحقق سهم مورد نظر در سال آینده وتلاش بیشتر در این خصوص در جهت رضایتمندی مردم استان  تاکید نمود.

در ادامه همچنین اعضای انجمن صنفی کاریابی های استان و  مدیران کاریابی ها مسائل و مشکلات و نقاط ضعف و قدرت خود در فعالیت کاریابی را بیان نموده و پیشنهاداتی از سوی انجمن صنفی استان برای بهبود و تشویق و ایجاد انگیزه در این مراکز وارائه خدمات بهتر به کارجویان مطرح شد.

منبع: وبسایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

فهرست