جلسه بررسی اقدامات و برنامه های مدیریت معماری سازمان و فناوری اطلاعات صندوق بازنشستگی فولاد با حضور دکتر مسرور مدیرعامل، معاونین، مدیران و کارشناسان حوزه  فناوری اطلاعات صندوق برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در ابتدای جلسه، کی پور سرپرست مدیریت معماری سازمان و فناوری اطلاعات صندوق بازنشستگی فولاد گزارشی از عملکرد و اقدامات این بخش در طول پنج سال گذشته در حوزه هایی نظیر سامانه های بازنشستگان، مشارکین، حقوق و دستمزد، صدور دفترچه بیمه و … ارائه نمود.
سپس دکتر مسرور در سخنانی اظهار داشت: در حال حاضر سامانه های اطلاعاتی در صندوق موجود است اما نکته قابل تامل این است که در بسیاری از این سامانه ها اطلاعاتی وارد نشده و یا آنهایی هم که حاوی اطلاعات هستند به روز رسانی نشده است. لذا ضروری است که تمام سامانه های اطلاعاتی صندوق ظرف مدت کوتاهی به روز رسانی گردد.
وی افزود: هر سازمانی که می خواهد جهش و پیشرفت داشته باشد مهم ترین عامل در رسیدن به این هدف، داشتن واحد IT توانمند و کارآمد است. بنابراین ما باید همه توان خود را جهت تقویت و به روزرسانی سامانه های اطلاعاتی صندوق به کار گیریم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد ادامه داد: از همه معاونین و مدیران انتظار دارم که حوزه IT را جدی گرفته و در تکمیل و به روز رسانی سامانه های اطلاعاتی همکاری نمایند.
وی افزود: امیدوارم سال آینده در حوزه IT و سامانه های اطلاعاتی شاهد تحولی چشمگیر باشیم.

منبع: وبسایت موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

فهرست