دکتر مسرور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد با دکتر جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیدار نمود.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد دکتر مسرور در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقدامات و برنامه های صندوق فولاد توضیحاتی در خصوص برنامه صندوق برای ورود شرکتهای زیرمجموعه به بورس بیان نمود.

وی همچنین آخرین وضعیت شرکت دخانیات و مسائل مربوط به این شرکت را تشریح کرد.

مسرور از حمایتهای معاون اول رئیس جمهور در راستای حل مشکلات بازنشستگان فولاد و پیشبرد برنامه های صندوق تقدیر کرد.

منبع: صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد 

فهرست