فناوری،ارتباطات و توسعه کسب و کار

عیسی خوشوقت
مدیر فناوری، ارتباطات و توسعه کسب و کار

تلفن: ۱۶۵-۲۹۷۵۰-۰۲۱
قکس: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل: khoshvaght@isgsc.com

حسین کیانی
رئیس روابط عمومی و آموزش

تلفن: ۱۵۲-۲۹۷۵۰-۰۲۱
قکس: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل: kiani@isgsc.com

امیر‌محمد مرادی
کارشناس فناوری اطلاعات

سید مجتبی غیور
کارشناس روابط عمومی

وحید محسنی
کارشناس توسعه کسب و کار

حمید‌رضا عباسی
کارشناس توسعه کسب و کار

فهرست