به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی محمد شریعتمداری  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی  با بیان این مطلب در آیین بازسازی مجموعه ورزشی کارگران شهید معتمدی در جنوب تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران در  خصوص اقدامات  خود در حوزه شفافیت گفت: یکی از وعده های من در مجلس شورای اسلامی، توجه عمیق به مبارزه با فساد بود و بر همین اساس، در این مدت تلاش کردم با استقرار سامانه های شفاف ساز شرایطی را فراهم کنم تا مجموعه وزارتخانه در یک اتاق شیشه ای قرار بگیرد.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: گواه اقدامات ما در زمینه مبارزه با فساد و شفاف سازی ،کسب رتبه نخست شفافیت در دو دوره متوالی  میان دستگاه های اجرایی است که باتوجه به حجم بالای کار و تخصصی بودن حوزه های فعالیت،بینظیر و درخور توجه است.
وی ادامه داد: یکی از نمونه های شفافیت همین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی است که با استقرار ۹ سامانه شفاف ساز شرایطی را فراهم کرده که امروز مجامع قانونی در وقت قانونی خود برگزار می شود و ترازنامه های شرکت های مختلف وزارتخانه در بورس قرار گرفته و امروز بورسی شدند و قیمت آنها هر روز روی تابلو مقابل مردم قرار دارد.
شریعتمداری بیان کرد: تلاش کردیم در بخش های گوناگون مقررات پیچیده را کنار بزنیم،برای مثال بیش دو هزار بخشنامه سازمان تامین اجتماعی به ۶۰ بخشنامه کاهش پیدا کرده است تا همه مخاطبان عام و خاص آن به راحتی با آن ارتباط برقرار کنند.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی  افزود: در این مدت دفترچه های خدمات درمانی حذف شده و تلاش ما بر این بوده تا دولت الکترونیک مستقر شود و برخورد مردم با کارشناسان به حداقل برسد.
فهرست