عبور از یك ركورد دوساله و كسب ركوردهای جدید در واحد نورد سرد فولاد مباركه

مرتضی اکبری رئیس واحد اسید شویی یک نورد سرد در گفت و گو با خبرنگار فولاد اظهار داشت: در واپسین روزهای سال 99، جهادگران واحد اسیدشویی یک موفق به ثبت رکورد تولید سالیانه 895 هزار تن شدند و با عبور از رکورد 891 هزارتن سال 97، این رکورد را ارتقاء دادند.

وی افزود: همچنین در تولید سالیانه محصول قلع اندود در اسید شویی یک با تولید 116 هزار تن رکورد جدیدی به ثبت رسید که نسبت به رکورد قبلی در سال 98 به میزان ١١ هزار تن افزایش داشته است.

 رئیس واحد اسیدشویی یک نورد سرد تصریح کرد: این واحد در تولید محصول فروش در خط اسید شویی یک با تولید 91 هزار و 750 تن رکورد جدیدی به ثبت رسید که نسبت به رکورد قبلی در سال 98 به میزان 4 هزار تن افزایش داشته است.

گفتنی است که ثبت رکورد محصولات قلع اندود و فروش با توجه به انتظارات مشتریان و میکس های ابعادی مورد انتظار بازار، کاری بسیار با ارزش است.

رکورد یک میلیون و 390 هزار تنی ورق درخط نورد تاندم مداوم/  137هزارتن محصول ورق قلع اندود در نورد دو قفسه ای

همچنین محمود رضا قرمزی رییس خطوط نورد فولادمبارکه نیز در گفت و گو با خبرنگار فولاد گفت: در پی روند افزایشی تولید درخط نورد تاندم مداوم طی چندسال گذشته برای تحقق عملی «جهش تولید»؛ با تولید یک‌میلیون 390هزارتن ورق ضمن عبور از برنامه پیش بینی شده برای سال 99، رکورد تولید سال 98 به میزان یک میلیون 370 هزارتن پشت‌سر گذاشته شد.

همچنین در واحد نورد دو قفسه ای، رکورد تولید سالیانه محصول قلع اندود به میزان 137 هزار تن ایجاد شد که تولید این محصول را به میزان 10 درصد نسبت به سال 98 افزایش داد.

وی دستیابی به این رکورد را در تلاش و همت پرسنل تولید و تعمیرات واحد و اقدامات برنامه ریزی شده و منسجم و پیگیری همه جانبه مدیریت ناحیه و بهبود قابل توجه در زمینه کاری برشمرد.

منبع: فولاد مبارکه اصفهان

فهرست