به گزارش روابط عمومی شرکت و همزمان با سالروز حادثه تلخ معدن ذغالسنگ یورت، قرارداد طراحی و تولید اولین سامانه هوشمند مانیتورینگ معادن زیرزمینی با برند “یورت43” در کنسرسیوم خدمات عمومی فولاد ایران و مبتکران اشیاء هوشمند منعقد گردید.

فهرست