مالی و اداری

سید‌علیرضا حسینی‌ نسب
مشاور مدیرعامل و مدیر مالی و اداری

تلفن مستقیم: ۲۲۸۹۱۶۸۸-۰۲۱
۰۲۱-۲۹۷۵۰-۱۴۸
فکس۱: ۱۱۶-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس۲: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱

داریوش سلیمی
رئیس منابع انسانی و پشتیبانی

تلفن:۱۲۵-۲۹۷۵۰-۰۲۱
فکس: ۲۲۸۸۱۵۱۰-۰۲۱
ایمیل: salimi@isgsc.com

ابراهیم رسکتی
رئیس حسابداری

فاطمه ثنایی رحمتی
کارشناس ارشد حسابداری

معصومی غلامی
کارشناس حسابداری

حسین حاتمی
کارشناس حسابداری

مسعود مظفری
کارشناس حسابداری

مریم داداشی
کارشناس حسابداری

فهرست