مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت خدمات عمومی فولاد ایران با حضور نمایندگان موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، هیات مدیره و مدیران شرکت و حسابرس رسمی شرکت در تاریخ ۹۹/۳/۲۶ از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۱۲ ظهر برگزار شد.

فهرست