مجمع عمومی عادی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، عصر سه‌شنبه، ۲۵ خرداد، با حضور نمایندگان محترم سهامداران و اعضای هیات مدیره برگزار شد. در این نشست، دکتر نقی‌زاده، مدیرعامل محترم شرکت به همراه سایر اعضای هیات مدیره و همچنین مدیر مالی و اداری وقت، آقای دکتر حسینی نسب، گزارش جامعی از عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۹ و همچنین برنامه‌ها و اهداف آینده ارائه دادند.

در این جلسه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و صورت مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره در سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۹ به تصویب مجمع رسید.

فهرست