مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد از تایید محاسبات اکچوئری موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد توسط سازمان حسابرسی کل کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، دکتر مسرور عنوان کرد: در اجرای بند پ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر انجام مطالعات مربوط به محاسبات اکچوئری موسسه برای تعیین میزان مطالبات صندوق از دولت، این مطالعه در دستور کار موسسه قرار گرفته بود که در نتیجه اقدامات انجام شده محاسبات اکچوئری موسسه برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ تهیه و برای رسیدگی به سازمان حسابرسی کل کشور ارسال گردید.

وی ادامه داد: سازمان حسابرسی پس از بررسی محاسبات انجام شده میزان مطالبات موسسه از دولت را به تاریخ یاد شده مورد تایید قرار داده  و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نموده است.

مسرور تصریح کرد: تهیه مطالعات اکچوئری موسسه گام مهمی در شفاف سازی حساب های فیمابین صندوق و دولت تلقی می شود و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه این مطالعات باید در بودجه های سالانه کشور پیش بینی و پرداخت شود.

منبع: صندوق بازنشستگی و حمایت کارکنان فولاد

فهرست