جلسه بررسی عملکرد مالی و برنامه های شرکت خدمات عمومی فولاد ایران با حضور دکتر مسرور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در ابتدای جلسه، مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران گزارشی از عملکرد مالی این شرکت در سال ۹۸، آخرین وضعیت پرونده های حقوقی و برنامه های تدوین شده جهت اجرا در سال ۹۹ را تشریح نمود.

در ادامه جلسه، مدیران شرکت خدمات عمومی فولاد ایران ضمن رونمایی از داشبورد مدیریتی طراحی شده توسط کارشناسان شرکت توضیحاتی در خصوص قابلیت های گوناگون این داشبورد مدیریتی ارائه نمودند.

دکتر مسرور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد در سخنانی در خصوص عملکرد شرکت اظهار داشت: شرکت خدمات عمومی فولاد ایران یک برند شناخته شده است اما تا کنون به هر دلیلی نتوانسته انتظاراتی که صندوق از این شرکت دارد را برآورده سازد.

وی افزود: آنچه برای صندوق بسیار حائز اهمیت است و مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد شرکت ها می باشد، سودآوری شرکت ها و میزان درآمدی است که نصیب صندوق می کنند. این سودآوری هم زمانی باارزش است که عملیاتی باشد و محقق شود.

مسرور با اشاره به اینکه یکی از خلاهای موجود در کشور نبودن و یا کمبود شرکت های مدیریت صادرات است تاکید کرد: شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به این عرصه ورود نموده و با توجه به برخورداری از نیروی انسانی کارآمدی که دارد می تواند به سودآوری مناسبی در حوزه های مختلف بازرگانی دست پیدا کند.

وی با اشاره به قابلیت های داشبورد مدیریتی طراحی شده در شرکت خدمات عمومی فولاد ایران اظهار داشت: این داشبورد مدیریتی که اقدام ارزشمندی است و قابلیت پیاده سازی در ستاد صندوق و شرکت های تابعه را دارد می تواند به عنوان محصول جهت ارائه به سایر شرکت ها عامل مهمی در درآمدزایی شرکت باشد. البته ضروری است برای کارآمد شدن هر چه بیشتر این داشبورد مدیریتی شاخص های بنیادین شرکت ها احصاء و به سامانه وارد شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد بر لزوم هم افزایی شرکت خدمات عمومی فولاد با سایر شرکت های زیرمجموعه صندوق تاکید و تصریح کرد: باید نیازهای بازرگانی سایر شرکت ها را شناسایی و در جهت هم افزایی هر چه بیشتر گام بردارید.

وی در پایان ضمن تقدیر از گزارش ارائه شده خطاب به مدیران شرکت خدمات عمومی فولاد ایران تصریح کرد: با انگیزه و توان مضاعف، امورات و کارها را پیش ببرید. مجموعه مدیریتی صندوق نیز در صورت لزوم، حمایت های لازم را انجام خواهند داد. انتظار داریم در پایان سال جاری، شرکت خدمات عمومی فولاد ایران یکی از بهترین شرکت های زیر مجموعه صندوق بر مبنای ارزیابی های به عمل آمده باشد.

منبع: صندوق حمایت و بازنشستگی کترکنان فولاد

فهرست