با تاسیس کمیته سرمایه‌گذاری و نقدینگی صندوق بازنشستگی فولاد نخستین اقدام در راستای اجرای سیاست اصلاح ساختار اقتصادی صندوق بازنشستگی فولاد در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، این کمیته متشکل از معاونان و مدیران ارشد صندوق، صاحبنظران مالی و اقتصاددانان، با دستور دکتر مسرور مدیرعامل جدید این صندوق مامور بررسی راهکارهای بهینه سازی درآمد و دارایی و اصلاح ساختاری سرمایه گذاری در شرکتهای زیرمجموعه شده است.

در همین راستا به شناسایی زمینه ها وفرصت های سرمایه گذاری،تایید امکان سنجی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری،ایجادبسترسازی مناسب نسبت به ورود ومشارکت بخش خصوصی،تحلیل وضعیت سهام وخط مشی آتی صندوق وشرکتهای تابعه در حفظ وارتقا دارایی هاو بهینه سازی آن و نیز توسعه و ارتقای سرمایه و منابع مالی صندوق بر اساس مدلهای اقتصادی محور از اولویتهای سیاست گذاریهای  این کمیته تاکید گردیده است.

گفتنی است دکترمسرور پیشتر در اظهاراتشان به لزوم تبدیل داراییهای غیرمولد به مولدو همچنین سود آورشدن شرکتهای تابعه تاکید کرده بودند که بنظر میرسد با تشکیل کمیته سرمایه گذاری و نقدینگی،نخستین گام درجهت اجرای این سیاست برداشته شد.

منبع: وبسایت موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد

فهرست