اخبار, شرکت, مشتریان

ارزیابی مشتریان شرکت از همکاری یکسال گذشته؛ در یکسال اخیر همکاری مان با خدمات عمومی فولاد بهتر از قبل شده است

نماینده شرکت نوآوران ابری گفت: همکاری ما با شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، قدیمی است و مشکلی از بابت همکاری با این شرکت نداریم.

زمانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران ، در ارزیابی از همکاری با مرکز خدمات شرکت خدمات عمومی فولاد ایران اظهار داشت: خدا را شکر همکاری بسیار خوبی داریم و در یکسال اخیر هم این همکاری بهتر از قبل شده است. همکاری ما با دوستان خدمات عمومی فولاد ایران، قدیمی است و مشکلی از بابت همکاری با این شرکت نداشته و نداریم.

نماینده شرکت نوآوران ابری درباره برنامه آینده این شرکت درخصوص توسعه همکاری ها تصریح کرد: در آینده نیز حتما مایل به ادامه همکاری هستیم و مشکلی از این بابت نداریم و همکاری خودمان را تداوم خواهیم بخشید.

نوشته های مشابه