به گزارش روابط عمومی شرکت، پس از رلیز نسخه 1.0 سامانه بازخوردبان، به عنوان دومین محصول مشترک کنسرسیوم خدمات عمومی فولاد ایران و مبتکران اشیاء هوشمند که در حوزه تکریم ارباب رجوع طراحی و تولید شده است، اولین جلسه پرزنت و فروش محصول در تاریخ 20 خرداد برگزار و طبق توافق روند توسعه و شخصی سازی برای مشتری به جریان افتاد.

فهرست