مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد صبح امروز در بازدیدی سرزده از شرکت خدمات فولاد ایران بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، مهندس فیضی مدیرعامل شرکت با کسب اطلاع از حضور سرزده مدیرعامل صندوق در محل ساختمان دفتر مرکزی از ایشان و مدیران همراه استقبال و با خیر مقدم گویی به آنها و ارائه توضیحات لازم ضمن بازدید از کلیه واحدها و بخش های ستادی، مدیرعامل صندوق را در جریان روند اجرای امور در شرکت قرار دادند.
آقای دکتر عامریان مدیرعامل صندوق پس از دیدار رودررو با همکاران، عرض تبریک اعیاد شعبانیه و بازدید از بخش های مختلف ستادی و خداقوت گویی به آنها، در یک نشست صمیمی ضمن استماع نقطه نظرات و پیشنهادات مدیران واحدهای شرکت خدمات عمومی فولاد ایران سیاست های کاری خود و مدیران همراه مبنی بر انجام حمایت همه جانبه از شرکت ها جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده را ضروری و بر تمرکز انجام کلیه فعالیت های بازرگانی صندوق و شرکت های تولیدی تابعه در شرکت خدمات عمومی فولاد ایران با سهامداری صد در صدی صندوق جهت امکان انجام مدیریت خوب بر بازار محصولات تولیدی تاکید ویژه داشتند.
در این بازدید آقایان احمدی معاونت نظارت بر شرکت ها، سلیمی مشاور عالی مدیرعامل صندوق، عظیمی مدیر کل حراست و محسنی مدیر کل حوزه ریاست، مدیرعامل صندوق را همراهی کردند.

فهرست