نوشته با تصویر کوچک

مکانی برای نوشتن متن دلخواه

در جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و به نقل از سهامدار عمده و رییس مجمع عنوان شد: اقدامات مدیرعامل و تیم مدیریتی جدید شرکت خدمات عمومی فولاد ایران بی نظیر و طی ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

اخبار شرکت
اقدامات تیم مدیریتی جدید شرکت خدمات عمومی فولاد طی ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه است در جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و به نقل از سهامدار عمده…

بازدید مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد از مجموعه شرکت خدمات عمومی فولاد در منطقه شورآباد تهران

اخبار شرکت
مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد امروز به همراه جمعی از مدیران صندوق از مجموعه شرکت خدمات عمومی فولاد در منطقه شورآباد تهران بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد،…

بازدید سرزده دکتر عامریان و معاونین و مدیران صندوق از شرکت خدمات عمومی فولاد ایران

اخبار شرکت
مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد صبح امروز در بازدیدی سرزده از شرکت خدمات فولاد ایران بازدید نمودند. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، مهندس فیضی…
فهرست